ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
Τυπικόν: Οικουμενικόν Πατριαρχείoν.
Τυπικόν της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας.
Τυπικόν: Εκκλησία της Κύπρου.
Τυπικόν: Ορθόδοξος Συναξαριστής.
Τυπικόν: ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ.
Τυπικόν: Προθεωρία. Γεωργίου Βιολάκη.