ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΥΜΝΟΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ.
ΜΗΔΑΜΩΣ ΔΕΙΛΑΝΔΡΗΣΑΣΑ …
Προσόμοιο Εσπερινού Αγίας Βαρβάρας
Ήχος Λέγετος. Μέλος αργό ειρμολογικό.
Από τη Χορωδία της Σχολής Εκκλησιαστικής Βυζαντινής Μουσικής
της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου υπό την διεύθυνση
του Διευθυντού της Σχολής και Πρωτοψάλτου κ. Ευαγγέλου Καπαϊδονάκη.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ:
ΥΜΝΟΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ, ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ.
Πραγματοποιήθηκε στις 9 Δεκεμβρίου 2015 στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου πόλεως Ρεθύμνης.
ΜΑΡΤΥΣ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΑΝΕΝΔΟΞΕ …
Στιχηρό Αίνων Αγίας Βαρβάρας
Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου.
Ψάλλει ο π. Στυλιανός Καλαϊτζάκης.
Χορωδία της Σχολής Εκκλησιαστικής Βυζαντινής Μουσικής
της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου υπό την διεύθυνση
του Διευθυντού της Σχολής και Πρωτοψάλτου κ. Ευαγγέλου Καπαϊδονάκη.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ:
ΥΜΝΟΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ, ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ.
Πραγματοποιήθηκε στις 9 Δεκεμβρίου 2015 στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου πόλεως Ρεθύμνης.

ΔΕΥΤΕ ΠΑΙΔΕΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ …
Δοξαστικό Αγίας Βαρβάρας
Ήχος Πλάγιος του Πρώτου.
Από τη Χορωδία της Σχολής Εκκλησιαστικής Βυζαντινής Μουσικής
της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου υπό την διεύθυνση του Διευθυντού της Σχολής και Πρωτοψάλτου κ. Ευαγγέλου Καπαϊδονάκη.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ:
ΥΜΝΟΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ, ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ.
Πραγματοποιήθηκε στις 9 Δεκεμβρίου 2015 στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου πόλεως Ρεθύμνης.
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ.
ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΙΣΗ.